Auf uns!

Al meer dan 20 jaar ontmoeten leerlingen van het Mallinckrodt Gymnasium in Dortmund onze leerlingen van College voor een bilaterale uitwisseling op verschillende niveaus. In maart verkennen de leerlingen eerst drie dagen Dortmund en omgeving, in mei zijn de Dortmunders bij ons te gast, ook voor een driedaagse.

Waar de Belgische leerlingen vroeger diverse theaterstukken hebben opgevoerd in het Gymnasium, is er nu een wederzijdse samenwerking rond het verleden (herinneringseducatie), het heden (wat verbindt ons?) en de toekomst (hoe zullen we na deze uitwisseling naar elkaar kijken?):

  • herinneringseducatie: er is een dagbezoek aan de Westhoek met een bezoek aan verschillende historische sites en musea en het bijwonen van de Last Post.
  • wat verbindt ons:
    • De leerlingen verblijven in gastgezinnen, wat natuurlijk een grote troef is om elkaars cultuur van binnenuit te leren kennen. Op die manier merken ze dat we ondanks enkele verschillen toch niet zo verschillend zijn.
      De leerlingen stellen ook hun land voor in Dortmund. Verder zijn er nog ‘Sprachstationen’, waarbij onze leerlingen via verschillende opdrachten de stad verkennen.
    • Door de jarenlange samenwerking is er een hartelijke samenwerking ontstaan tussen de Duitse en Belgische collega’s. Ook daar is er een uitwisseling van kennis, didactische principes en natuurlijk van fijne vriendschap. Dit wordt volledig ondersteund door de directie.
  • toekomst: we hopen dat de leerlingen niet alleen op het vlak van taal een stap vooruit zetten, maar hun kennis van de Duitse cultuur ook later zullen kunnen inzetten in hun beroep én nieuwsgierig zullen blijven naar andere cultu(u)r(en).

Dit alles komt tot stand dankzij de financiële steun van Epos Vlaanderen in het kader van ‘Buurklassen’.

Deel

Verwante berichten