Knappe prestaties in Cicero Olympiade

De leerlingen Latijn van klas 602b van het college namen allemaal deel aan de eerste ronde van de Cicero Olympiade. Uit de meer dan 300 vertalingen over heel Vlaanderen werden de 10 beste vertalingen geselecteerd om deel te nemen aan de Arpinowedstrijd. Sarah Corneillie trok daarvoor op 7 mei naar Antwerpen om met studenten over heel Europa op hetzelfde moment Cicero te vertalen. Ze werd voor die prestatie ‘in de boeken’ gezet.

Vier leerlingen uit klas 602b namen deel aan de tweede ronde van de Olympiade. Ook daar viel de klas in de prijzen: Ghislaine Kindt en Dobrin Catteeuw haalden een plaats in de top 15. Ghislaine kreeg ook een mooi pakket boeken en Dobrins vertaling was van die aard dat ze hem in september een citytrip naar Rome oplevert.

Remi Clarysse kwam onze leerlingen namens de organisatie huldigen. Hij dankte de volledige groep voor hun deelname en de winnaars voor hun sterke prestatie: slechts twee scholen over heel Vlaanderen hebben meer dan één winnaar in hun midden.

Dezelfde leerlingen namen ook deel aan de Olyfran: daar kaapte Ghislaine de eerste plaats weg en viel Dobrin eveneens in de prijzen.

Onze leerlingen hebben het fantastisch gedaan: we zijn trots op ze. Het is een fijne opsteker voor alle leerkrachten, van 1ste tot en met 6de jaar, en in het bijzonder voor de leerkrachten talen.

Deel

Verwante berichten