Maak kennis met ons studieaanbod in de derde graad

Vanaf het schooljaar 2023-2024 start ook de modernisering in de 3de graad. Maak hieronder kennis met de richtingen die wij vanaf volgend schooljaar aanbieden in het Sint-Jozefscollege. Klik om te scrollen naar de gewenste richting.

In de derde graad kan je de ontdekkingstocht in de wereld van de economie verderzetten in de richtingen economie-wiskunde (met 6u wiskunde) of economie-moderne talen. In beide richtingen krijg je inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch nadenken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

In economie-wiskunde krijgt je een uitgebreider pakket wiskunde waarbij je abstracte wiskundige concepten leert gebruiken en je jouw wiskundige vaardigheden verdiept. In economie-talen versterk je jouw communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Je kan vanuit een economische interesse ook kiezen voor de richting bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (klik hier)

(terug naar overzicht richtingen)

IETS VOOR JOU?

Heb je interesse in de wijze waarop onze samenleving sociaal-economisch functioneert?
Ben je geboeid door het bedrijfsleven en ondernemerschap? Heb je een kritische blik?
Dan zit je goed in de richtingen met economie.

EN VERDER?

Veel leerlingen studeren verder in de richting handelswetenschappen of (toegepaste) economische wetenschappen. Ook politieke en sociale wetenschappen, het onderwijs, rechten e.d. worden vaak gekozen. Vanuit Ec-Mt kiest men ook voor taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde of communicatiewetenschappen.

LESSENTABEL

3de graad doorstroom
domeinoverschrijdend

3de graad doorstroom
domeingebonden

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Heb je belangstelling voor het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid en cultuur in de ruimste zin van het woord dan is humane wetenschappen een zeer geschikte keuze.

Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst in het vak kunstbeschouwing. Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leert verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de politiek, de mens en zijn gedrag. Deze studierichting geeft ook ruimte aan het muzisch-creatieve dat in elke leerling steekt.

(terug naar overzicht richtingen)

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

IETS VOOR JOU?

Ben je een creatieve denker? Heb je belangstelling voor het menselijk gedrag, de sociale werkelijkheid, kunst en cultuur, dan is humane wetenschappen iets voor jou!

EN VERDER?

Deze richting geeft je dan later kans om verder te studeren in de sociale en geesteswetenschappen, de sociale sector, het onderwijs, de gezondheidszorg, de paramedische, de kunst- of justitiële sector en de media.

NIEUW

Bedrijfsondersteundende informaticawetenschappen (BIW) is een nieuwe doorstroom domeingebonden richting waar je een brede algemene vorming combineert met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Het Sint-Jozefscollege heeft deze richting mee ontwikkeld.

Wat informatica betreft leer je object georiënteerd programmeren, bestudeer je algoritmes en datastructuren of ontwerp en beheer je databanken. Je werkt ook softwareapplicaties uit van analyse tot implementatie. Ook het ondersteunen en opleiden van gebruikers komt aan bod. Voor bedrijfswetenschappen gaat het onder meer over de organisatievorm en financiering van bedrijfsactiviteiten, de financiële gezondheid van een onderneming of fiscaal recht. Je leert ook verschillende (juridische) aspecten rond e-commerce. Informatica en bedrijfswetenschappen komen bij ons samen in het vak Business & IT.

Download hier een aparte brochure over Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

(terug naar overzicht richtingen)

IETS VOOR JOU?

Heb je een sterk analytisch vermogen en ben je geïnteresseerd in meer dan alleen gamen met de computer? Wil je jouw informaticakennis inzetten in kleine of grote bedrijven of aan de slag in de e-commerce? Dan is bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen iets voor jou!

EN VERDER?

Na deze richting kan je doorstromen naar toegepaste informatica, bedrijfsmanagement, multimedia en communicatiemanagement, grafische en digitale media enz.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Je verdiept je in deze richtingen in het taalsysteem van de klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je zal genieten van de beeldende en literaire kracht van teksten en je gaat op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je kan kiezen voor een pakket van 6 of 8 uur wiskunde in Grieks-wiskunde of Latijn-wiskunde. Je legt meer de klemtoon op talen in de richting Grieks-Latijn of Latijn-Moderne talen. Je kan tenslotte ook kiezen voor een focus op wetenschappen in Latijn-wetenschappen (4u wiskunde).

(terug naar overzicht richtingen)

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door Latijnse en/of Griekse teksten. Je kijkt er naar uit om de geheimen van de Griekse en Romeinse samenleving en cultuur verder te ontdekken. Door de analyse van teksten leer je probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening om andere vreemde talen aan te leren.

EN VERDER?

Vanuit deze richtingen studeer je verder aan de universiteit en heb je heel wat mogelijkheden. Van ingenieur tot (tand)arts over taal en letterkunde tot psychologie of filosofie. Volg je interesse!

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Een goede talenkennis is voor alle leerlingen een absolute must. De richting moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits.

In de richting moderne talen leer je ook Spaans en verdiep je je ook in taaltechnologie, taal- en letterkunde en communicatiewetenschappen. Je krijgt er ook seminarie waar je in veschillende projecten en uitwisselingen je taalvaardigheid kan trainen.

Je kan moderne talen ook combineren met een pakket wetenschappen of met economie.

(terug naar overzicht richtingen)

NIEUW

Moderne talen

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

IETS VOOR JOU?

Je bent communicatief, gefascineerd door taal en nieuwsgierig naar literatuur. Je houdt ervan om een nieuwe taal te leren. Je hebt een brede algemene interesse in de media, jeugdculturen, influencers, kwetsbare groepen…
Dan is de richting moderne talen iets voor jou.

EN VERDER?

Je gaat verder in taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde. Ook politieke en sociale wetenschappen, rechten of onderwijs zijn mogelijk. Gecombineerd met economie of wetenschappen kan je ook daarin verder studeren aan de universiteit of hogeschool.

Sportwetenschappen combineert een brede algemene vorming met natuurwetenschappen en sportieve vaardigheden. Je gaat onderzoekend en probleemoplossend aan het werk binnen de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je past ook wetenschappelijke inzichten vanuit anatomie & fysiologie en biomechanica toe. Daarnaast voer je technische en tactische competenties op gevorderd niveau uit in verschillende sportdomeinen. Je krijgt ook inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid en blessurepreventie. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

(terug naar overzicht richtingen)

NIEUW

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

IETS VOOR JOU?

Je houdt van een sportieve uitdaging en hebt interesse en aanleg voor wetenschappelijke vakken op verdiepend niveau?
Je kijkt er naar uit om je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen en te verbeteren door
je te verdiepen in verschillende sportdisciplines?
Je bent een doorzetter maar soms ook een teamspeler?

EN VERDER?

Bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, educatieve master in de lichamelijke opvoeding, biochemie en biotechnologie zijn enkele mogelijke richtingen na sportwetenschappen.

Wil je voluit voor wetenschappen gaan in de derde graad, dan is er een ruim aanbod waarin je zeker je gading zal vinden. In de richting Latijn-wetenschappen en Moderne talen-wetenschappen krijg je een ruim pakket wetenschappen in aardrijkskunde, biologie, fysica en chemie.
Het meest uitgebreide pakket krijg je in de richtingen wetenschappen-wiskunde (6u of 8u) waar naast extra leerstof ook jouw onderzoeksvaardigheden verfijnd worden.

(terug naar overzicht richtingen)

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

IETS VOOR JOU?

Ben je aangesproken door wat zich in de natuur afspeelt van het onmetelijk grote tot het onmetelijk kleine? Je wil graag dingen analyseren en bent goed in logisch redeneren en wiskundig denken? Je houdt ervan dingen proefondervindelijk te onderzoeken? Zoek je een toekomstgerichte uitdaging?
Dan is natuurwetenschappen studeren écht iets voor jou.

RICHTINGEN?

In de derde graad kan je kiezen voor wetenschappen in de richtingen Latijn-wetenschappen, moderne talen-wetenschappen, sportwetenschappen en wetenschappen-wiskunde (6/8).

In de derde graad is er een ruime keuze aan richtingen die tegemoet komen aan je wetenschappelijke en wiskundige interesse. In de richtingen Latijn-wiskunde, Grieks-wiskunde en wetenschappen-wiskunde heb je standaard 6u wiskunde. Het Sint-Jozefscollege kiest ervoor om in deze richtingen ook de keuze voor 8u wiskunde aan te bieden voor leerlingen die een extra verdiepend pakket willen en een hogere graad van abstractie.

Daarnaast is ook economie-wiskunde (6u) een richting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een uitgesproken interesse voor wiskunde.

(terug naar overzicht richtingen)

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

IETS VOOR JOU?

Voel je je aangetrokken door de schoonheid van zuivere wiskunde, de kracht van een logische redenering en de uitdagende zoektocht naar een creatieve oplossing voor een probleem?

RICHTINGEN?

In de derde graad is er een ruime keuze aan richtingen met 6 of 8 uur wiskunde gecombineerd met klassieke talen, economie of wetenschappen.

CLIL

CLIL staat voor een aanbod van vakken die in een vreemde taal gegeven worden. In het Sint-Jozefscollege kiezen we daarbij voor de maximale aanpak, d.w.z. het vak wordt van de eerste tot de laatste minuut (van lessen tot en met examens) in de vreemde taal gegeven. Alleen dan is er immers sprake van een duidelijke leerwinst zowel voor de vreemde taal als voor het zaakvak.

We kiezen er voor om aan het CLIL-traject zoveel mogelijk internationaliseringsprojecten te koppelen. Zo hebben we o.m. projecten lopen met L’institut Saint-Dominique de Mortefontaine en met het Mallinckrodt Gymnasium uit Dortmund.

Ons CLIL aanbod in de derde graad:

  • Geschiedenis in het Engels 5de/6de jaar humane wetenschappen en alle richtingen met Latijn of Grieks
  • Lichamelijke opvoeding in het Frans 5de/6de jaar Moderne talen en Economie-Moderne talen

(terug naar overzicht richtingen)

ACCENTWERKING

Sinds schooljaar 2021-2022 biedt onze school extra uitdaging aan cognitief sterke leerlingen via de Accentwerking. Zit je in bepaalde vakken op je honger en ben je daarnaast gemotiveerd om andere interesses te ontdekken of te ontplooien, dan zit je hier op je plaats. Via het draaideurmodel kan je tijd vrijmaken om een (online) cursus of webklas te volgen, een eigen onderzoek op te zetten, een nieuwe taal te leren, je te verdiepen in het programmeren of een vak mee te volgen in een andere klas. Je wordt hierbij individueel opgevolgd en geëvalueerd. Leerlingen uit het zesde jaar krijgen ook de kans om een vak te volgen in het hoger onderwijs en zo reeds studiepunten op te nemen.

Onze school maakt deel uit van het Lerend Netwerk CSF en blijft zo op de hoogte van de laatste nieuwe inzichten omtrent cognitieve begaafdheid. Als je meer wil weten of specifieke vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de directie.

(terug naar overzicht richtingen)