Internationalisering

Medium
2de graad

Werkgroep Negen
3de graad

Sport

Cultuur

Inspraak & overleg

’t Colbertje

Het Sint-Jozefsinstituut-college is meer dan een leerfabriekje. Het is een school waar jonge mensen leren leven in de wereld van vandaag. Onze school is een creatieve school waar cultuur thuis is, een sportieve school waar onze leerlingen voldoende uitdagingen vinden, een geëngageerde en sociaal bewogen school die onze leerlingen een open blik op de maatschappij wil geven en een katholieke dialoogschool die vanuit de inspiratie van Jezus dat stapje verder wil gaan dan vereist om wie dat nodig heeft, te steunen.

Op deze pagina kan je al even proeven van wat er allemaal op onze school te beleven valt.

Internationalisering

Onze school kijkt graag over de grenzen heen. Momenteel zijn er uitwisselingsprojecten met scholen uit Dinant, Dortmund, Dover en Brussel.

We streven er ook naar om ons CLIL-aanbod te koppelen aan uitwisselingsprojecten waardoor het taalbad nog intenser wordt.

Net niet over de grens maar evenzeer een heuse ontdekkingstocht is de driedaagse Brussel X voor leerlingen uit het vijfde jaar humane wetenschappen. Uiteraard zijn er ook de reizen naar Berlijn, Parijs of Londen die onze zesdejaars grondig voorbereiden tijdens de lessen.

In de derde graad kan je gedurende de paasvakantie — op vrijwillige basis — mee op een 12-daagse onvergetelijke Italiëreis. De classici onder jullie krijgen ook de kans om Griekenland te verkennen.

We gaan met geïnteresseerde leerlingen ook op Erasmus+ – avontuur naar onze partnerscholen in Schotland en Slovenië.

(terug naar boven)

Medium 2de graad

In elke graad functioneert een werkgroep van leerkrachten die voor heel wat animatie zorgt in de loop van het jaar. De activiteiten van Medium (tweede graad) worden zoveel mogelijk gebundeld in themadagen die een combinatie inhouden van cultuur, sport en pastoraal. Zo wordt de leerlingen een zinvol en tof geheel van activiteiten met als hoogtepunt Vastival, aangeboden dat buiten het normale lessenpakket valt en ons nog meer mens maakt.. of is het menselijker (= humaniora)?
Maar van waar komt die rare naam Medium? Klik hier om het raadsel op te lossen…

Een blik op wat activiteiten dit schooljaar

Ouverture

waarin we het jaarthema “normaal is wat men van je maakt” hebben voorgesteld

Cultuurweek

4 debatten over seksualiteit, opvoeding, klimaat en racisme

Cultuurweek

vrij podium

Cultuurweek

een namiddag vol workshops

Vastival

solidariteitsactie ten voordele van Dogbo Dogbo in Benin

en er is nog zoveel meer te beleven in de 2de graad

zoals film, sportdagen, dag van de jeugdbeweging, toneel, bezinning, …
het volledige fotoalbum van de 2de graad vind je hier

Negen (3de graad)

In de derde graad functioneert de werkgroep Negen die vooral actief is rond thema’s als milieu-educatie, Noord-Zuidrelaties, mensenrechten, armoede, derde en vierde wereld. De activiteiten die hierbij opgezet worden, zetten de leerlingen aan tot een effectief engagement dat een hoogtepunt vindt in een eigen versie van Music for life ten voordele van zorgvuldig uitgekozen projecten.

De visietekst van werkgroep Negen kan je hier lezen.

Een blik op wat activiteiten dit schooljaar

Wereldwinkelontbijt

Welkom aan de vijfdes

Red Star Line

bezoek met vrijwillige leerlingen

Syrië dag

Workshops en achtergrond over de situatie in Syrië

Engagementsviering

Start van Music for Life actie

Music for Life

Alle klassen organiseerden een eigen actie tvv Oxfam in Syrië

en er is nog zoveel meer te beleven in de 3de graad

zoals sportdagen, dag van de jeugdbeweging, excursies, een kunstproject, uitwisseling, verwenweek…
het volledige fotoalbum van de 3de graad vind je hier

Sportieve school

Tijdens de middagpauzes kan je vrij sporten op de nieuwe sportterreinen voor bloknegen maar er worden ook competities georganiseerd (voetbal, basketbal, volleybal) waar je met je klasgenoten kan aan deelnemen.

Jaarlijks nemen tientallen leerlingen deel aan de interscolaire schoolsportcompetities en dit voor verschillende sporten: judo, voetbal, minivoetbal, volleybal, basketbal, tennis, krachtbal, atletiek, zwemmen, rugby, ……

De jaarlijkse sportdagen zijn gepland in het begin van het schooljaar omdat ze zo de leerlingen ook de kans bieden om samen meer groep te vormen. De leerlingen van het zesde jaar gaan in combinatie met de excursie aardrijkskunde voor een heuse sportdriedaagse naar de Ardennen.

De leerlingen van de tweede graad krijgen de kans om tijdens de krokusvakantie — op vrijwillige basis — mee op skireis te gaan.

(terug naar boven)

Cultuur

Cultuur is op onze school nooit ver weg. Een eigen toneelproductie, vrije podia (verdwalen in verhalen, Teens on stage … ) waar leerlingen hun muzische talenten tot hun recht laten komen of een kunsttentoonstelling met werk van leerlingen.

In de loop van een schooljaar krijg je telkens weer cultuurprikkels aangeboden: een musical try-out (verzorgd door onze partnerschool uit Dover), een heus optreden van de leerkrachten voor de leerlingen, een toneelvoorstelling, maar ook excursies waarbij we boeiende tentoonstellingen of musea bezoeken.

En uiteraard zijn er de Italië- en Griekenlandreizen waar we de bakermat van onze cultuur bezoeken.

(terug naar boven)

Inspraak & overleg

Zowel in de tweede als in de derde graad is er een leerlingenraad actief.

Deze leerlingenraden worden ondersteund door leerkrachten en opvoeders maar functioneren autonoom.

Via het ouderoverleg is er voor ouders kans tot inspraak. Ze worden hiertoe uitgenodigd om drie- tot viermaal per jaar met de directie samen te komen. De ouders kunnen ook via de schoolraad hun stem laten horen.

En uiteraard staat de deur van onze school altijd open voor een goed gesprek.

(terug naar boven)

’t Colbertje

Elk jaar verschijnt onze schoolkrant ’t Colbertje waarin het hele schooljaar samengevat wordt in woord en beeld. Een kleinood om te koesteren… Voor oud-leerlingen een fijne terugblik, voor wie nieuw is een smaakmaker van wat onze school allemaal te bieden heeft! Klik op de afbeelding om ’t Colbertje digitaal te lezen!

(terug naar boven)

Medium?

Ik vraag me vaak af wat een leerling denkt bij die naam ‘medium’.
Medium klinkt allicht behoorlijk oubollig.
Waarom houden we dan vast aan die naam?
Omdat het een keurmerk is met uitstraling.
En omdat we dat weten!
We zijn er namelijk fier op.

Overal op school weten ze het wel: medium, dat zijn die van vastival.
Dat klopt, maar er is zoveel meer!
Kijk maar verder op deze site…

Een tijd terug, tijdens een soldenperiode, verwisselde mijn vrouw een t-shirt van een paspop met een t-shirt uit de rekken. Ze betaalde 5 euro aan de kassa voor een t-shirt met als opschrift vooraan ‘medium’ en achteraan ‘pasmodel’. Dat was een geniale daad en zowaar een uiting van ware liefde. Zij weet uiteraard dat ik XS draag. En toch bracht ze ‘medium’ mee. Ze kent me door en door. Nu twee jaar later ben ik er nog altijd gelukkig mee. Met mijn vrouw en met het t-shirt. Die laatste is dan ook nog nooit gewassen zodat de letters leesbaar kunnen blijven. (de geur daarentegen…) Wat mijn vrouw misschien minder beseft heeft is dat ik ook hou van het opschrift ‘pasmodel’.

Medium: midden-sectie.
Medium: te-midden het jonge volkje.
Medium: middel tot een warmere school.
En ik, heel misschien en af en toe model voor lieve, toffe leerlingen.

En ik mag namens de anderen spreken…

Er valt nog zo veel te dromen…

(F.N.)

Werkgroep Negen – wie zijn we?

De paradox van onze tijd:

‘Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld’.

Soms heb je een gevoel van onmacht over maatschappelijke problemen waar je als jongere geen vat op hebt. Er is de gapende kloof tussen rijk en arm in binnen- en buitenland, de opwarming van de aarde, de grove schendingen van mensenrechten, enz.

Deze onmacht kan omgezet worden in kracht, betrokkenheid, inzet voor een ander. Werkgroep NEGEN is een enthousiaste groep leerkrachten en een opvoeder die een antwoord wil bieden op het neoliberale gedachtegoed waarin alles een product geworden is. Dit gaat gepaard met een koppeling aan de zogenaamde meritocratie, waarbij iedereen verantwoordelijk geacht wordt voor het eigen succes of de eigen mislukking – dit is de mythe van de self made man. Als je slaagt, heb je het aan jezelf te danken, als je mislukt ook en het belangrijkste criterium is winst en geld want het moet opbrengen, dat is de boodschap. Dit neoliberaal discours is dwingend aanwezig op alle mogelijke vlakken, het bepaalt niet alleen de economie, maar ook de zorgsector, het onderwijs, het onderzoek en ook de media.

Over onderwijs hebben wij ervaring en hier kan tegenstroom gegeven worden. We willen leerlingen enthousiast maken om kritisch na te denken, hun eigen consumptiepatroon in vraag te stellen, een antwoord bieden op populisme,en … te zoeken naar een eigen spiritualiteit.

Werkgroep NEGEN wil afstand nemen van het huidig cynisme waarmee de neoliberale constructie voor exclusieve waarheid aangenomen wordt. Het egoïstische, het competitieve, het agressieve zit in de mens. De banaliteit van het kwaad is een realiteit. Maar het altruïstische, het willen samenwerken, de solidariteit – de banaliteit van het goede zit evenzeer in ons – en het is de omgeving die beslist welke kenmerken er dominant naar buiten treden. En die omgeving maken wij grotendeels zelf. Op de koop toe is er meer dan voldoende bewijs dat wij ons veel beter voelen wanneer we iets betekenen voor een ander en daarvoor erkenning krijgen. We willen het goede weer een plaats geven in het Sint-Jozefsinstituut-college. Meer ethiek. En dit is een krachtig anti-depresssiemiddel. Straffer dan prosac.

NEGEN concentreert zich op 3 grote activiteiten per jaar, daarnaast zijn nog een aantal kleinere acties. Hiervoor worden leerlingen betrokken om de activiteiten uit te werken. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de leerlingen te geraken.

Hoogtepunt is onze eigen versie van Music For Life.

We ondersteunden reeds projecten in Bangladesh (Damiaanactie, Banglabari waarbij inleefreizen werden en worden georganiseerd), Brussel (jeugdhuis Chicago waar we een speciale band mee hebben na een Brussel driedaagse van 5 humame wetenschappen), Guatemala en Ivoorkust (Oxfam-projecten waarbij we ook de link maken met de verkoop van fair trade producten en een welkoms wereldwinkelontbijt voor de vijfdes), Haïti en Nepal (heropbouw van verwoeste scholen door een aardbeving) en in 2020 steunden we een waterbevoorradingsproject van Oxfam in Syrië.

We proberen elk jaar een andere thematiek en continent aan bod te laten komen, zonder de armoede in eigen land uit het oog te verliezen. Elk jaar kiezen we na een grondige discussie een nieuw project. Daarbij maken we gebruik van ons eigen netwerk.

En dit is onze werkgroep:

terug naar boven (negen)