In het Sint-Jozefscollege bieden wij richtingen aan binnen 5 domeinen. Klik op een domein om naar de studierichtingen te gaan. Daarna kan je ook de volledige lessentabel van de 2de graad bekijken. Wil je graag wat meer uitleg over de modernisering van het onderwijs? We geven graag wat meer uitleg onderaan deze pagina.

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door het bedrijfsleven en ondernemerschap.
Je hebt belangstelling voor de sociaal-economische realiteit en actualiteit.
Je hebt een kritische blik.

Economische wetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je analyseert het keuzegedrag van producent en consument, je bestudeert de marktwerking en de rol van de overheid en internationale organisaties. De werking van ondernemingen en organisaties kent voor jou geen geheimen en je kijkt over de grenzen heen naar de internationale handel.

FOCUS TALEN/WISKUNDE

Je kan een eigen accent leggen en kiezen voor meer wiskunde (5u) of meer moderne talen (1u Frans in het 3de en 1u Engels in het 4de jaar).

EN VERDER?

In de derde graad kan je de ontdekkingstocht in de wereld van de economie verderzetten in de richtingen economie – wiskunde, economie – moderne talen of bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst in het vak kunstbeschouwing.
De mens en zijn ontwikkeling komt uitgebreid aan bod en je leert over persoonlijkheidsvorming. Hoe communiceren mensen met anderen, hoe gedragen ze zich? Je leert er alles over in het vak psychologie. En hoe zit het met (sub)culturen, sociale structuren en rollenconflicten… dat zie je in het vak sociologie.

EN VERDER?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is humane wetenschappen. Overschakelen naar economie – moderne talen kan ook na de verwerking van een instapcursus economie en Duits.

IETS VOOR JOU?

Ben je een creatieve denker? Heb je belangstelling voor het menselijk gedrag,
de sociale werkelijkheid en kunst en cultuur,
dan is humane wetenschappen iets voor jou!

IETS VOOR JOU?

Je bent geboeid door Latijnse en/of Griekse teksten. Je kijkt er naar uit om de geheimen van de Griekse en Romeinse samenleving en cultuur verder te ontdekken. Door de analyse van teksten leer je probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening om andere vreemde talen aan te leren.

Als je in het eerste en tweede jaar Latijn en/of Grieks gevolgd hebt, kan je in het derde jaar voor de richting Latijn of de richting Grieks-Latijn kiezen. Grieks – Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verdiept je in het taalsysteem van de klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je zal genieten van de beeldende en literaire kracht van teksten en je gaat op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

FOCUS TALEN/WISKUNDE

In de richting Latijn kan je een eigen accent leggen en kiezen voor meer wiskunde (5u) of meer moderne talen (1u Frans in het 3de jaar en 1u Engels in het 4de jaar).

EN VERDER?

Dit zijn richtingen die uitstekend voorbereiden op welke keuze dan ook in de derde graad. Alle keuzemogelijkheden blijven open.

GRIEKS-LATIJN

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

LATIJN

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Een goede talenkennis is voor alle leerlingen een absolute must. De richting moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands, en jawel je leert ook Spaans. Daarenboven krijg je in het vierde jaar Duits als extra vreemde taal. Je wordt uitgedaagd op vlak van communicatiewetenschappen waar je inzicht verwerft in de media, massacommunicatie, het communicatieproces, media- en nieuwsgebruik, nieuwswaarde… Hoe groot is de invloed van de media op jouw leven? Je komt het allemaal te weten in het vak communicatiewetenschappen.

EN VERDER?

In de derde graad kan je verder kiezen voor moderne talen of economie – moderne talen. Overstappen naar humane wetenschappen is ook mogelijk.

IETS VOOR JOU?

Je bent communicatief, gefascineerd door taal en nieuwsgierig naar literatuur. Je houdt ervan om een nieuwe taal te leren. Je hebt een brede algemene interesse in de media, jeugdculturen, influencers, kwetsbare groepen… Dan is de richting moderne talen iets voor jou.

IETS VOOR JOU?

Ben je aangesproken door wat zich in de natuur afspeelt van het onmetelijk grote tot het onmetelijk kleine? Je wil graag dingen analyseren en bent goed in logisch redeneren en wiskundig denken? Je houdt ervan dingen proefondervindelijk te onderzoeken? Zoek je een toekomstgerichte uitdaging?
Dan is natuurwetenschappen studeren écht iets voor jou.

Natuurwetenschappen combineert een brede algemene vorming met deductief, proefondervindelijk en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je ontwikkelt onderzoeks- en labovaardigheden. We nemen je mee in de wondere wereld van techniek & engineering, waar je o.a. leert programmeren.

EN VERDER?

Wil je voluit voor wetenschappen gaan in de derde graad, dan is er een ruim aanbod waarin je zeker je gading zal vinden: wetenschappen – wiskunde, moderne talen – wetenschappen of sportwetenschappen. Je kan ook overstappen naar andere richtingen.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

LESSENTABEL

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

Sportwetenschappen combineert een brede algemene vorming met deductief, proefondervindelijk en probleemoplossend denken in de wetenschapsvakken. Wie wil kan ook kiezen voor 5u wiskunde. Daarnaast streef je naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische vaardigheden op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. Je ontwikkelt een gezonde en actieve levensstijl door sport en beweging. Je leert samenwerken en communiceren. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

FOCUS SPORT/WISKUNDE

Je kan een eigen accent leggen en kiezen voor meer wiskunde (5u) of meer sport (6u).

EN VERDER?

In de derde graad ga je verder in de richting sportwetenschappen. Wie 5u wiskunde volgt kan ook naar wetenschappen-wiskunde.

IETS VOOR JOU?

Hou je van een sportieve uitdaging?
Is stilzitten niets voor jou?
Je beschikt over een goede motoriek.
en hebt aanleg voor wetenschappelijke vakken?
Je kijkt er naar uit om je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen en te verbeteren door
je te verdiepen in verschillende sportdisciplines?
Je bent een doorzetter maar soms ook een teamspeler?

Lessentabel

Kijk op een groter scherm of kantel je GSM om de lessentabel te zien.

In de lessentabel kan je alle richtingen met elkaar vergelijken. In het Sint-Jozefscollege bieden we richtingen aan binnen de finaliteit doorstroom domeinoverschrijdend (zie uitleg modernisering). In alle richtingen is er dus een brede basisvorming met een sterk theoretische basis.

Dit wordt duidelijk met de kleuren die we gebruiken in de lessentabel. Vakken met een oranje achtergrond hebben een leerplan met algemene vorming met een aantal  bijkomende doelen. Zo krijg je in alle richtingen verdiepte doelen voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis maar ook voor wetenschappen.

De richtingsspecifieke leerplannen zijn blauw ingekleurd. Hierdoor zie je onmiddellijk de richtingsvakken. Vaak zijn er naast de verdiepte basisvorming ook cesuurdoelen voorzien. Dit zijn specifieke doelen die je moet behalen binnen je gekozen richting. Ze bieden een hogere cognitieve complexiteit en dienen ter oriëntering naar de 3de graad.

In de richtingen Latijn en economie kan je een eigen focus kiezen: een extra uur wiskunde of een extra uur moderne talen. Bij Grieks-Latijn zie je ook een * staan bij het vak Frans. Dit betekent dat je hetzelfde leerplan ziet in een minder aantal lesuren (1u) dan het leerplan voorschrijft. Het tempo ligt dus wat hoger.

Modernisering secundair onderwijs

Met de modernisering zijn er vanaf de 2de graad 4 finaliteiten waaruit je kan kiezen.
Je zou dit de einddoelen van het secundair onderwijs kunnen noemen.
Wat ga je na het secundair doen? Dit schema geeft het goed weer.

Alle studierichtingen zijn bij de modernisering op basis van hun inhoud ingedeeld in acht studiedomeinen.
In het Sint-Jozefscollege bieden wij richtingen aan binnen vijf domeinen.

Dit schema geeft duidelijk weer waar onze richtingen zich situeren binnen Scholengroep Sint-Rembert Torhout